تبلیغات
روشهای آرایش مژه 1- مژه ها را 3 مرتبه فر كنید. نزدیك به ریشه ها - وسط مژه ها و نزدیك به ریشه(البته توصیه نمی شود.) و هر بار فر مژه را برای 5 ثانیه نگهدارید. البته خانمهای با موی فر احتیاج به این كار ندارند. 2- یك لایه از ریمل زخیم كننده را روی مژه های بالائی بمالید مخصوصا گوشه های خارجی چشمها. و اجازه دهید برای 30 ثانیه خشك شود. 3- یك لایه ریمل مخصوص بلند كردن مژه ها را از ریشه تا نوك مژه ها بزنید. 4- همنطور كه هنوز ریمل خیس است یك دست از ریمل سیاه كه به مژه ها حالت ضخامت میدهند به تمام مژه ها بمالید.. خیلی با دقت و ظریف سعی كنید كه خط اصلی مژه را تیره تر كنید. 5- اضافیهای انرا از روی مژه ها بردارید. 6- قسمت پائین مژه ها را با ریمل بصورتی كه براش ریمل را بصورت افقی نگه داشته اید بمالید. و دوباره اضافه ریملها را پاك كنید. 7- با یك مداد نوك نازك یا با پودر سایه چشم و براش خودش بین ریشه مژه ها بصورت نقطه بكشید این نقطه ها باید كملا تمیز باشند تا حالت خود را روی مژه ها نشان دهند